Vydané publikace

Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (jaro 2016) magazin.pdf

Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (podzim 2015) magazin.pdf

Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (jaro 2015) magazin.pdf

Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (podzim 2014) magazin.pdf

Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (jaro 2014) magazin.pdf

 Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (podzim 2013) magazin.pdf

Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (jaro 2013) magazin.pdf

Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (podzim 2012) magazin.pdf

Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (jaro 2012) magazin.pdf

Dopis týkající se magazínu od předsedy vlády.pdf

Silniční síť základ civilizace a prosperity - magazín SPRSD (podzim 2011) magazin.pdf

Některé z ohlasů na magazín můžete vidět zde: ohlasy.pdf

 

Příspěvek předsedy představenstva Ing. Bořivoje Kačeny pro II. ročník mezinárodní konference Luhačovice (2012): 
Netradiční pohled na projekty PPP

Příspěvek předsedy představenstva Ing. Bořivoje Kačeny pro DOPRAVNÍ KONFERENCI: ŽELEZNICE NA VYSOČINĚ (2013):
Nádraží jako městotvorný prvek

Příspěvek předsedy představenstva Ing. Bořivoje Kačeny pro seminář DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A POTŘEBA ZMĚNY LEGISLATIVY (27.2.2014): 
Silniční infrastruktura a legislativa

 

 

  

Logo společnosti Logo společnosti
Bez silnic to nejde Bez silnic to nejde
Liniové stavby a veřejný zájem Liniové stavby a veřejný zájem
Okruh R1 Okruh R1


 

Kontakt

Společnost pro rozvoj silniční dopravy
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
Web: www.rozvojsilnic.cz
E-mail:info@rozvojsilnic.cz

Vedení společnosti:


Představenstvo:

Ing. Kačena Bořivoj, předseda
Ing. Čihák Pavel, místopředseda
Braha Pavel, člen
Ing. Bratský Petr, člen
PhDr. Budínský Václav, člen
Mgr. Eybert Pavel, člen
Ing. Komínek Milan, člen
Ing. Sivera František, člen
Ing. Šnajdar Jiří, člen

 

Dozorčí rada:

Sekaninová Božena, předsedkyně
Ing. Jenčíková Jarmila, místopředsedkyně
Mgr. Osladil Miroslav, člen

 

Kontakty na spolupracující Sdružení a Společnosti v dané oblasti:
Sdružení pro výstavbu D3 a R4
předseda: Mgr. Pavel Eybert
www.dalnice-d3.cz
Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
předseda: Ing. Pavel Čihák
www.okruhprahy.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43
předseda: Ing. František Sivera
www.sdruzeni-r43.cz
Sdružení pro výstavbu dálnice D11/R11 a rychlostní silnice R35
předseda: Jan Birke
e-mail: birkej@psp.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R52
předseda: Ing. Zdeněk Škromach
e-mail: senator@skromach.cz
Společnost dodavatelů pro zkvalitnění silniční sítě ve Středočeském kraji
předseda: Ing. Vladimír Dráb
e-mail: starosta@braskov.cz
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
předseda: Libor Lukáš
www.infrastrukturamorava.cz